Spring til indhold

Bårse Kirke

Roskilde Stift
31.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Bårse kirke er en hvidkalket og teglhængt kirke, der består af et skib fra første halvdel af 1300-tallet, med langhuskor fra anden halvdel af 1400-tallet samt mod syd et sengotisk våbenhus, hvorover der mod sædvane er rejst et tårn. Den oprindelige del af bygningen er rejst i første halvdel af 1300-tallet af tegl.

Billede af Bårse Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken virker en smule indeklemt og godt skjult i landsbyen. I landsbyen er der generelt få indbliksmuligheder til kirken pga. at skolen og præstegårdshaven hindrer indsynet. Kirken opleves derfor først, når den besøgende kommer helt tæt på.

Kirkens nærmeste omgivelser består af pæn og velholdt bebyggelse, der klart vidner om at man befinder sig i byens ældste del.

Meget flot udsigt mod nordvest fra kirkegård ud mod afgræssende dyr og et villakvarter. Kirken henvender sig primært til dette mindre område, hvor terræn og bebyggelse afskærer for yderligere fjernvirkning.

Billede af Bårse Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er placeret i et bakket terræn. På grund af bakken nord for byen og kirkens lille tårn er kirken meget lidt synlig i landskabet herfra.

Mod øst kan kirken også ses, men en husrække og terræn afskærer for et betydningsfuldt samspil med landskabet. Mod nordvest er der åbent indsyn til kirken fra villakvarteret, tilknytningen mellem landskab og kirke er derfor stærkest her.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens tilknytning til det åbne område nordvest for kirken.