Spring til indhold

Damsholte Kirke

Lolland-Falster Stift
25.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Damsholte kirke er en af de få rokoko-kirker, der findes i Danmark. Den er opført i 1741-43. Den gulkalkede bygning består af et rektangulært skib, hvortil der i øst og vest slutter sig små, femsidede udbygninger – kor mod øst og våbenhus mod vest. Over vestenden er der en ottesidet tagrytter med lanterne og løgspir.

Stort kirkegårdsanlæg i en utraditionel femkantet form, med store træer og en flot mur af kampesten hele vejen rundt om anlægget.

Billede af Damsholte Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger sydvest for landsbyen Damsholte og er friholdt for bebyggelse rundt om kirkegårdsområdet. Øst for kirken passerer landevejen til Stege, og på den modsatte side af vejen ligger den sydlige bebyggelse af Damsholte landsby. Kirken er på de øvrige sider omgivet af marker og engarealer til Marienborg Gods.

Kirkebygningen er ikke særlig synlig fra Damsholte landsby, men beplantningen og kirkegården kan ses fra de nærmeste områder.

Fra kirken er det muligt at se under randbeplantningen, og der er udsyn til landskabet og bebyggelsen omkring kirken.

Billede af Damsholte Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er placeret i et meget smukt herregårdslandskab nær godset Marienborg. Terrænet er let bakket og skråner ned mod åen nord for kirken. Nord og syd for kirken er der plantet alléer langs vejene til Marienborg.

Mod øst afgrænser Damsholte by kirkens fjernvirkning, mod syd afgrænses fjernvirkningen af en mindre skov, og mod vest af Marienborg med bygninger og skov. Kun mod nord er der visuel kontakt til landskabet lidt længere væk.

Kirkens fjernvirkning er specielt markant på arealerne nord for kirken, hvor både ind- og udkig er meget fint. Fjernvirkningen i dette område understreges meget fint af de åbne græsningsarealer foran kirken, som fremhæver kirken og kirkegårdens placering i landskabet.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

De åbne arealer nord for kirken er vigtige for oplevelsen af kirken og kirkegården. Selve kirkebygningen opleves på nuværende tidspunkt ikke så tydeligt pga de store træer.