Spring til indhold

Lundby Kirke

Roskilde Stift
05.08.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Lundby kirke er en lyserødt kalket og teglhængt bygning, der består af romansk kor og skib med tre sengotiske tilbygninger – tårn i vest, våbenhus og sakristi. Den romanske bygning er rejst af kampesten med hjørnekvadre af granit. Vesttårnet er rejst af munkesten. Bygningen gennemgik i 1840-41 en større istandsættelse, hvorfra de nuværende vinduer stammer.

Billede af Lundby Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger højt placeret i landsbyen men har alligevel kun en nærvirkning på den nærmeste bebyggelse, da terrænet rejser sig væk fra kirken. Kirken har således ikke nogen stor visuel betydning for landsbyen, trods den centrale placering. Selve byens infrastruktur er dog stærkt præget af kirkens beliggenhed, da veje og bebyggelse er præget af kirkens placering.

Kirken opleves fra vejen vest, men først når man kommer tæt på. Fra øst ses kirken ikke før man står ved den.

Bortset fra det fine udsyn mod syd er der ingen kontakt til det omgivende landskab, pga. den nærliggende bebyggelse, heriblandt et par større gårde der syner meget.

Billede Af Lundby Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken ligger sammen med landsbyen Gl. Lundby relativt lavt i et bakket landskab. Der er ingen visuel kontakt fra kirken til Lundbygård eller til stationsbyen Lundby. Kirken har et fint samspil med landskabet syd for, der er tydelig via en grøn kile gennem bebyggelsen.

Denne grønne indsigtskile er den eneste kontakt mellem kirken og landskabet, der ellers er afskåret fra hinanden. Kirken kan dog skimtes fra flere steder i nord og øst, men der er ikke tale om nogen betydningsfuld sammenhæng med landskabet.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens tilknytning til det åbne område syd for kirken.