Spring til indhold

Kalvehave Kirke

Roskilde Stift
29.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Kalvehave kirke er opført 1225-1275. Tårn 1475-1525. Sidekapel 1652 og sakristi 1863. Den store hvidkalkede romanske kirke er opført af teglsten. Kirken har haft status som en markedskirke for en middelalderlig handelsplads.

Billede af Kalvehave Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er næsten fritliggende og har kun præsteboligen tæt på. Præsteboligen er hvid, i lighed med kirken, hvilket giver et godt samspil. Kirkegården er flot flankeret af få store træer, der harmonerer fint med landskabets store skala. På grund af den sparsomme beplantning er der en fin udsigt ud mod vandet.

Kirken er højtliggende i dens nære omgivelser, hvilket græsskråninger op til kirken mod vest er med til at fremhæve.

Der er mange fine udsigter mod syd, øst og vest.

Billede af Kalvehave Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er trukket fri af landsbyen og er ligger alene i et storslået bakket landskab, hvor terrænet mod syd falder ned til Storstrømmen. På grund af det kraftige terrænfald mod vandet, opleves kirken først relativt tæt på, når man kommer fra nord.

Kirken og vandet opleves som en nært sammenhængende helhed. Mod øst og vest er kirkens fjernvirkning afgrænset af bebyggelse.

Fra Dronning Alexandrines bro mellem Møn og Sjælland kan kirken opleves fra stor afstand.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Ingen

Særlige karakteristika

Kirkens nære kontakt til de åbne marker i syd, øst og vest og ikke mindst den fine tilknytning til vandet. En bevarelse af græsskråningerne op til kirken vil fastholde oplevelsen af den høje placering.