Spring til indhold

Beldringe Kirke

Roskilde Stift
30-08-2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Beldringe Kirke har tidligere tilhørt herregården Beldringe. Den teglhængte og delvis hvidkalkede bygning består af et romansk kor og skib med fem gotiske tilføjelser:
korforlængelse, sakristi, kapel, vesttårn samt våbenhus.

Den romanske bygning er overvejende af kampesten, men med enkeltheder af kridtkvadre. Tilføjelserne er opført af kridtkvadre og munkesten. Det sengotiske tårn er opført overvejende af munkesten, men med et par bånd af kridtkvadre.

Billede af Beldringe Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirkens nærmeste omgivelser består af flere bygninger, der med deres arkitektoniske udtryk er fint tilpasset kirken. Mod øst er der en fin udsigt mod marker, skov og alleer. Mod nord ses Kirkebjerg.

Billede af Beldringe Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er placeret på et temmelig lavtliggende og fladt areal nær Tubæk. Det omgivende landskab er meget kuperet. Kirke og beplantning udgør nærmest en ø i landskabet, hvor markerne når helt op til kirkegårdsmuren.

Kirken ligger frit og er særdeles smukt beliggende nær Beldringe gård, med sin fredede hovedbygning og allé samt flotte lader og stalde. Desværre er den visuelle kontakt mellem kirke og Beldringe gård forhindret af beplantning.

Rumligt er kirkens omgivelser meget letopfattelige. Alléerne, skoven samt Kirkebjerg udgør markante visuelle afgrænsninger. På trods af alléens markante afgrænsning, henvender kirken sig alligevel i større grad mod syd, pga. det stigende terræn.

Fint indblik fra syd og vest. Fra alléen er indblikket specielt flot, da man kigger ned på kirkeanlægget.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens fine næromgivelser, samt tilknytningen til Beldringe gård, der dog ville være betydelig større, hvis beplantningen vest for kirken var mindre massiv. Desuden det klart afgrænsede landskabsrum af skov og alléer.