Spring til indhold

Nyråd

Nyråd Lokalområde

Udover de her nævnte kulturmiljøer, henvises også til kulturmiljøet ”Herregårdslandskab om Vordingborg” i bind 2 for Vordingborg, delvist beliggende i Nyråd lokalområde.

Nyråd By

Landskab: Ager og bakkeland
Tema: Købstad, industri
Emne: Bystruktur, kornmølle industrialisme
Tid: 1500 – 1750

kort over området nyråd by

Nyråd ligger ca. 3 km øst for Vordingborg. Det menes at byens sydside har haft købstadsstatus lige så længe som Vordingborg. De to byer gik en overgang under fællesbetegnelsen, Nyråd-Vordingborg købstad. Det formodes at byen har haft købstadsrettigheder fra før 1231.

billede af hulemøse møllegård - møllen blev nedrevet i 1945
Hulemose Møllegård, møllen blev nedrevet i 1945

Hulemose mølle tilhørte Vordingborg slot og malede i en periode korn. Det kan have været med til at give ”landsbyen” Nyråd dens købstadsrettigheder. Nyråds købstadsrettigheder kan ses på byens gadestruktur den dag i dag.

Nyråd har sammenbyggede huse på sydsiden af hovedgaden. Dette skyldes formentlig det forhold, at Nyråd fra gammel tid har været administrativt delt mellem Vordingborg By og Vordingborg landsogn.

billede af købmandsgården
Købmandsgården

Den nordlige del tilhørte landsognet, mens den sydlige hørte under købstaden Vordingborg by. Det var kun tilladt at bygge husene sammen i lange rækker i købstæderne, alle andre steder skulle husene ligge frit.

Nyråd Hovedgade er præget af store markante bygningsværker som købmandsgården fra 1830, mejeriet fra 1880, bryggeriet fra 1930.

billede af bryggeriet
Bryggeriet

Ådalen, fra Hulemose Sø til Blegen

Landskab: Ådal
Tema: Industri
Emne: Vandmølleanlæg, tekstilindustri
Tid: 1750 – 1840

kort over området ådalen

Niels Ryberg grundlagde i 1787 Køng Fabrik. Den var Danmarks tidligste og største linnedfabrik. Frem til lukningen omkring år 1900 var fabrikken kongelig hofleverandør.

I forbindelse med produktionen af linned blev der anlagt en blegeplads ved Vintersbølle Strand. Fra Hulemose Sø løber Vintersbøllebæk i en kløft ud til stranden. Langs bækken har der været drevet 5 vandmøller.

Hulemose mølle blev brugt som kornmølle, papirmølle og til sæbefabrik. Den mølle der lå længst ude ved Blegen blev brugt til at drive Køng Fabriks vaske-, rulle- og spolemaskiner.

I Vintersbølleskoven ligger desuden beværterhuset, der blev opført i 1851. Huset var bolig for et væverpar ved fabrikken, som tjente en ekstra skilling ved salg af drikkevarer ved fester på skovens danseplads.

billede af beværterhuset i vintersbølleskoven
Beværterhuset i Vintersbølleskoven

Vintersbølle sanatorium

Landskab: Kysten
Tema: Sygehus
Emne: Rekreation
Tid: 1938

kort over området vintersbølle

Børnesanatoriet ved Vintersbølle strand er opført i 1938 til brug for børn med tuberkulose. Sanatoriet ligger tæt på vandet og det er muligt at få lys og frisk luft. Sanatoriet er tegnet af arkitekterne Kay Fisker og C. F. Møller. I dag er sanatoriet ældrecenter med selvstændige boliger.

billede af sanatoriet ved vintersbølle
Sanatoriet ved Vintersbølle