Spring til indhold

Jungshoved Kirke

Roskilde Stift
31.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Jungshoved kirke er opført i 1200-1250. Sakristi, tårn og våbenhus er fra 1450-1500. Restaureret i 1958-1961. Den hvidkalkede, teglhængte kirke har tilhørt den stærke middelalderborg Jungshoved, hvis imponerende voldsted ligger ved indsejlingen til Jungshoved Nor, lige syd for kirken. Den senromantiske kirke er opført af kridtkvadre. Munkesten indgår dog også flere steder.

Til den markante, middelalderlige bygning er tilføjet et sengotisk nordvendt tårn. Dets usædvanlige placering skyldes kirkens beliggenhed ved norets vandkant.

Billede af Jungshoved Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirkens nærmeste omgivelser er præget af en idyllisk bådplads med et primitivt kajanlæg samt Borgbanke syd for. Desuden den nærliggende præstegård, der har et meget fint udtryk som matcher kirken.

Der er udsigt til vand mod syd, sydøst samt mod vest og sydvest. Tilknytningen til vandet mod vest er dog ikke alle steder lige tydelig. Borgbanke ses tydeligt fra kirken og fra dette voldsted er der et fint indblik fra toppen.

Mod nord indrammer birketræer kirkegården uden dog at bryde den visuelle kontakt til landskabet.

Billede af Jungshoved Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken har en meget fin og særpræget beliggenhed i et fladt terræn i nærheden af Borgbanke og med en klar tilknytning til vandet. Den fritliggende kirke er placeret i et smukt naturområde med strandenge og siv samt store marker uden høj bevoksning helt op til kirkegårdsmuren. Gode indkigsmuligheder fra nord, nordøst samt fra markvejen på den anden side af fjorden.

Denne enestående beliggenhed af kirken på spidsen af en halvø med borgbanke placeret på den yderste spids gør hele området unikt og der opleves en klar sammenhæng mellem landskabets elementer og kirken. Der er intet til at forstyrre oplevelsen af et harmonisk anlæg i fantastiske omgivelser.

Den korte afstand over vandet til land mod vest udgør ikke nogen visuel hindring. Udpegningen er fjernvirkningen rækker derfor også over vandet.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Ingen

Særlige karakteristika

Kirkens nære kontakt til hele fjordområdet, de åbne marker øst og nord for kirken, samt den nære tilknytning til Borgbanke. Tilknytningen mod vandet vest for kirken, kunne tydeliggøres ved fjernelse af beplantning nær kirkegården.