Spring til indhold

Magleby Kirke

Lolland-Falster Stift
25.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Magleby kirke er en rød munkestensbygning, der består af et langhus med romansk skib, senromansk tårn mod vest og to sengotiske tilbygninger – sakristi ved korpartiets nordside og våbenhus ved skibets sydside. Af den romanske bygning står det høje skib, der antageligt er fra første halvdel af 1200-tallet.

Tårnet har været et tvillingtårn men mellemrummet mellem de to tårne er udfyldt med mure i øst og vest, således at tårnet nu dækkes af et fælles tag.

Billede af magleby kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger højt placeret midt i byen og er tilbagetrukket fra vejen. Kun kirketårnet kan ses fra den øst-vest gående vej igennem byen. Mod sydvest er der et åbent og ubebygget areal nedenfor kirken, som giver et fint indblik til kirken. Lige syd for kirkegården er der et større tilplantet område, som skjuler kontaktet til områderne mod syd.

Fra kirken er der ikke udsyn til det åbne landskab, kun til et mindre område mod vest. Den massive beplantning syd for kirken, hindrer al udsyn mod syd.

Kirken er ikke særlig markant i bybilledet, bortset fra området umiddelbart sydvest for.

Billede af Magleby kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken ligger højt placeret i et landskab, som rejser sig meget markant på den østlige del af Møn. Landskabet er mod vest meget fladt og lavt beliggende omkring Borre, og kontrasten mellem de lave områder mod vest og området som rejser sig højt mod øst, er med til at forstærke kirkens synlighed i landskabet.

Fra øst er der ikke indsyn til kirken pga. terrænets bevægelser og beplantning i området. Mod nord er terrænet bakket, men stort set i samme niveau som kirken, og der er indsyn til kirken, som kan ses over bebyggelsen i landsbyen.

Mest markant opleves kirken i de lavtliggende områder syd og vest for kirken, hvor kirken kan ses over store afstande, og har en meget stærk landskabelig tilknytning.

I området sydvest for kirken ligger Klintholm Gods, og længere mod syd Klintholm Havn og Østersøen. Der er på nuværende tidspunkt ikke visuel kontakt mellem disse områder, men måske kunne der være kontakt hvis beplantningen syd for kirken, ikke var så massiv.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirken opleves primært i samspil med landskabet, og kirken har en meget stærk kontakt til områderne mod vest og sydvest, hvor der er et meget stort indsyn til kirken. Der er sandsynligvis også en stærk tilknytning mellem kirken og det sydlige landskab, men denne kontakt er ikke synlig på nuværende tidspunkt.