Spring til indhold

Projekt 2005-2006

Møn Kulturarvsatlas er udarbejdet i perioden fra september 2005 til december 2006. Resultaterne kan ses i en trykt udgave og en digital udgave. Den digitale udgave består at to databaser over Kulturmiljødatabasen og Bygningsdatabasen.

Kulturmiljø-databasen giver en detaljeret beskrivelse af hvert af de 25 værdifulde kulturmiljøer, som indeholder flere billeder og kort end det trykte atlas. Ligesom der også er en mere udførlig beskrivelse af natur, landskab, kulturhistorie og arkitektur.

Møn Kulturarvsatlas

Der er udarbejdet Kulturarvsatlas for både tidligere Præstø- og Vordingborg Kommune. Disse findes i kun analog form.
De er tilgængelige på bibliotekerne.