Spring til indhold

Bogø Kirke

Lolland-Falster Stift
24.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Bogø kirke fremtræder som en sengotisk langhusbygning med to tilbygninger – tårn mod vest og våbenhus ved sydsiden. Langhuset er i vid udstrækning bæltemuret med kridt. Meget tyder dog på, at langhusets vestparti gemmer rester af et romansk skib af kampesten.

billede af Bogø Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger i den nordlige del af landsbyen, lidt tilbagetrukket i forhold til vejen, og er ikke særlig synlig fra landsbyen. Enkelte huse i landsbyen ligger meget tæt på kirken, og der er frit indsyn/udsyn mellem kirkegården og boligerne. På kirkegårdens vestlige side ligger en landbrugsejendom meget tæt ved kirkemuren.

På østsiden af kirkegården ligger præstegården og en stor åben forplads. Arealet ligger højt med udsigt over landskabet mod nordøst. Fra kirkegården er det muligt at se langt mod nord over Kalvestrømmen og det sydlige Sjælland.

Billede af Bogø Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er placeret i et meget smukt og kuperet landskab med udsigt over vandet til flere sider. Placeringen i den nordlige udkant af landsbyen og på toppen af en stor bakke som skråner ned mod Storstrømmen, gør kirken meget synlig. På grund af bebyggelse og beplantning på næsten af alle sider af kirken, er det dog kun kirketårnet som er synligt og virkelig markerer sig i landskabet.

Kirken er især synlig fra de vestlige og nordlige områder, og det hvide kirketårn kan bl.a. ses tydeligt fra Farø.

Eksisterende Kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirken har en meget flot landskabelig placering med kontakt til landskabet ned mod vandet. Kirken forholder sig især til områderne vest og nord for kirken, med visuel kontakt til Storstrømmen. Forbindelsen til landskabet mod nordøst, kan i samspil med præstegården gøres tydeligere.

Kirken markerer sig i landskabet, men på grund af bygninger, præstegårdhavens træer og kirkens beskedne tårn er samspillet med omgivelser sløret, på trods af den fine beliggenhed i forhold til by og landskab.