Spring til indhold

Keldby Kirke

Lolland-Falster Stift
25.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Keldby kirke er en romansk teglstenskirke fra begyndelsen af 1200-tallet. Den er opført af røde munkesten. Koret er siden blevet forhøjet med egnens bygningsmaterialer kridtsten. Tårnet antages at være opført i slutningen af 1400-tallet. Det brede tårn fremtræder i "omvendt" nord-syd vendt kamtakket gavl.

Billede af Keldby Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er placeret midt i byen på en skråning ned mod Stege Nor syd for kirken. Kirken er trukket tilbage fra vejen, som passerer gennem byen, og den opleves kun i begrænset omfang fra vejen og fra selve landsbyen.

Fra kirkegården er det et meget smukt udsyn over Stege Nor og hele det sydlige landskab omkring Noret.

Billede af Keldby Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken og Keldby landsby ligger i et let bakket landskab, som skråner let mod syd ned mod vandet. Landskabet omkring Keldby er som helhed domineret af Stege Nor syd for landsbyen.

Der er en meget klar og stærk forbindelse mellem kirken og vandet i Noret. Syd for Noret ses kirken dog næsten ikke fra de eksisterende veje, men fra selve Noret og omgivelserne ned til, er der et meget flot indsyn til kirken. Fra nord kan kirken ses rejse sig over landsbyen, og fra vest kan den ses i et mindre område.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirken ligger i landsbyen, men har en meget stor kontakt til landskabet syd for byen, og især til områderne omkring Stege Nor. Den visuelle kontakt mellem kirken og Noret er på nuværende tidspunkt uforstyrret, og en bevarelse af arealernes åbne karakter, er meget vigtigt for at fastholde den stærke kontakt mellem kirken og Noret.