Spring til indhold

Skibinge Kirke

Roskilde Stift
30.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Skibinge kirke er en gulkalket og teglhængt kirke, der består af senromansk skib og kor med to senromanske tilbygninger – tårn i vest og våbenhus. Den romanske bygning, der antagelig er fra 1200-tallet, har en usædvanlig skævt udstukket plan og murene er rejst af kridtkvadre, der gennemgående ikke er meget større end de munkesten, der er iblandet.

Tårnet er bæltemuret med munkesten og kridt.

Billede af Skibinge kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Det er alene den nærliggende præstegård, der udgør kirkens næromgivelser.

Billede af Skibinge kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er frit og højt placeret i et område med mange hegn og spredt bebyggelse. Kirken ses tydeligt, da der ikke er megen beplantning, hverken omkring kirken eller de nærmeste naboer.

Stor udsigt mod vest og nordøst til Præstø kirke, der kan anes i det fjerne. Også mod øst er der udsigtsmuligheder. Bellevue skov udgør er klar visuel afgrænsning mod vest, mens Skibinge by danner afgrænsningen af fjernvirkningen mod øst.

Der er fine indkigsmuligheder især fra syd og nord, men også fra stien til Skibinge i øst og fra den lille vej i vest. Den tætte bevoksning mod syd og vest skjuler kirken lidt, når man kommer tæt på, men påvirker ikke fjernvirkningen i større grad.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens tilknytning til de åbne områder, såvel mod Skibinge og Bellevue skov som mod nord og syd.