Spring til indhold

Køng Kirke

Roskilde Stift
13.08.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Køng kirke var oprindelig en senromansk bygning fra 1200-tallet, men præges nu helt af en gennemgribende ombygning i 1792 med nyklassicistisk præg. I sin kerne er den en senromantisk bygning, bestående af kor og skib, hvortil der føjer sig et sengotisk tårn og et par korsarme fra 1792.

Tårnet er som helhed bevaret, men i alle enkeltheder ændret ved ombygningen. I stedet for saddeltag fik tårnet eks. i stedet en vandret afslutning med smedejernsrækværk om en lille kobberklædt kuppel.

Billede af Køng Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er placeret et stykke uden for byen lidt tilbagetrukket fra vejen mod syd. Den nærmeste bebyggelse består af præstebolig og et par mindre huse, der alle er i fin harmoni med kirkebygningen.

Udsigten specielt mod nord og øst er særlig flot og den besøgende oplever en klar sammenhæng mellem landskab og kirke. Kun mod syd er udsynet hindret af bebyggelse og beplantning.

Billede af Køng Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er højt beliggende på en bakketop og er næsten fritliggende, med Køng - og Lundby Moses flade homogene arealer mod øst. Dette lavtliggende landskab er med til at fremhæve kirkens høje placering. Der er mange levende hegn i området omkring kirken og kirkeanlægget gennemskærer et levende hegn, hvilket giver en meget direkte kontakt og en fin formidling til det omkringliggende landskab.

Kirken kan ses fra mange af de omkringliggende landsbyer og man får især flere gode indblik fra vejen mellem Lundby og Køng. Det meget specielle gule tårn vækker opmærksomhed og bruges som orienteringspunkt vidt omkring. Afgrænsningen af kirkens fjernvirkning udgøres mod syd af flere store vindmøller.

Kirken er synlig over meget store afstande og har en stor fjernvirkning.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Den fritliggende kirke og den nære tilknytning til det store flade åbne landskab giver en stor fjernvirkning.