Spring til indhold

Borre Kirke

Lolland-Falster Stift
24.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Borre kirke består af et senromansk kor og med tre sengotiske tilbygninger – tårn mod vest, våbenhus ved skibets sydsiden og sakristi ved korets nordside, alt opført i munkesten i blank mur. Tårnet blev rejst ca. 1500 og fik nye gavle i 1700-tallet.

Billede af Borre Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger centralt placeret og let hævet i forhold til landsbyen, og kan dermed ses fra hele Borre og fra landevejen igennem Sønderby. Kirken ligger lidt tilbagetrukken fra vejen og er ikke generet af denne.

Fra kirkegården er der et mindre udsyn over markerne i sydøst, ellers er kirken på alle sider omgivet at bebyggelse.

Billede af Borre Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken ligger, til forskel fra mange af de andre kirker på Møn, meget lavt placeret i Borre Enge og markerer sig derfor ikke visuelt i forhold til det øvrige Møn. Kirken ligger dog placeret på en lille bakke i det lave område, og er derfor meget synligt i hele det lave område omkring landsbyen.

Der er en del levende hegn i Borre Sømose og Borre Enge, som hindrer indsynet til kirken fra yderområderne i det lave område. Kirken henvender sig primært mod nord og syd, hvor den opleves i samspil med det særlige landskab i området.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Det karakteristiske ved denne kirke og dens placering i landskabet, er samspillet mellem kirken og de flade områder, som strækker sig mod nord og syd. En synliggørelse af dette forhold er vigtigt for oplevelsen af kirken.