Spring til indhold

Sværdborg Kirke

Roskilde Stift
05.08.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Sværdborg kirke er en teglhængt bygning, der består af romansk kor og skib, begge forlænget i unggotisk tid, samt tre gotiske tilføjelser – sakristi, nordkapel og vesttårn. Den oprindelige bygning er rejst af rå kamp med hjørner af granitkvadre og en del kridt. Kirken blev kraftig istandsat i midten af 1800-tallet.

Billede af Sværdborg Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken har en central beliggenhed i landsbyen, hvor den gennemkørende vej kommer tæt forbi kirken. Kirken er højt placeret og er et naturligt orienteringspunkt for hele landsbyen. Kirken har derfor en stor nærvirkning.

Udsigten til landskabet fra kirkegården er meget begrænset på grund af beplantning og bebyggelse. Mod syd fås dog enkelte glimt gennem bebyggelsen.

Billede af Sværdborg Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er højt beliggende i et område med et fladt moseområde mod vest og et kuperet landskab mod øst. Jernbanen og dens anlæg har stor betydning for oplevelsen og bevægelsesfriheden i området. Jernbanen deler landskabet i to.

Der er et fint samspil med landskabet mod syd, hvorfra kirken kan ses langt fra. Helt fra Klarskov og Kastelev kan kirken skimtes. Kirken og den omgivende beplantning kan ses mange steder fra og fortæller på fin vis den besøgende hvor landsbyen er placeret i landskabet.

Ved indkørsel til byen fra sydøst præsenterer kirken sig i hel figur og i fint samspil med landskabet. Ved indkørsel fra sydvest fremstår kirken også tydelig.

Mod nord hindrer beplantning en mulig tæt sammenhæng mellem kirke og landskab. Mod øst og vest er kontakten til landskabet af sekundær betydning, da bebyggelse og beplantning hindrer den tætte visuelle kontakt.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens centrale placering i landsbyen samt kontakten til landskabet mod syd. En fjernelse af beplantningen mod nord vil åbne op for en stor fjernvirkning over det flade moselandskab.