Spring til indhold

Peterskirken

Roskilde Stift
29.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Peterskirken er, trods sit respektindgydende navn, en skikkelig murstensbygning fra 1890-91. Den består af kor og skib med spirprydet tårn mod vest, alt i nyromanske former med rundbuede vinduer.

Billede af Peterskirken - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Fra vejen er der fint indblik fra nordvest og sydøst, Kirken henvender sig mest til området mod syd og vest. De nærmeste omgivelser består af en gård og et mindre hus. Kirken er klart dominerende selvom gården også tiltrækker lidt opmærksomhed.

Den relativt store afstand mellem lindetræerne omkring kirken, indrammer kirken på smukkeste vis og tillader den besøgende et flot kig igennem beplantningen mod syd. Landskabet kan fra kirkegården ses mod alle verdenshjørner.

Billede af Peterkirken - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er beliggende i et let bakket område. Kirkens omgivelser består af store herregårdsmarker mod vest og syd og nyere skov mod nordøst. Landskabeligt er kirken placeret i et kuperet område med store rolige marker til den ene side.

Kirken ses svagt fra nord og fra nordøst glimtvis hvor terrænet er højt. Fra syd og sydvest er indblikket særdeles fint, men bebyggelse og faldende terræn skjuler kirken når afstanden øges. Kirken ses glimtvis over store afstande.

Vest for kirkegården ses alléen mod Stensbygård tydeligt. De store marker, med enkelte grupper af træer og solitærtræer er et flot syn. Gården mod nord hindrer, ligesom skoven, en del af den nære tilknytning til landskabet, der dog delvis genskabes når der opnås en hvis afstand.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens tilknytning til det åbne landskab, specielt vest og syd fra vejen, virker som en helhed.