Spring til indhold

Udby Kirke

Roskilde Stift
05.08.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Den store hvidkalkede kirke er opført midt i 1100-tallet. Skibet forlænget i 1200, Våbenhus o. 1450, sakristi o. 1500. Tårn o. 1525. Ombygninger 1744 og 1791. Fremstår i dag som en klassisk, dansk, landsbykirke; højtliggende, omgivet af store træer, hvidkalket og med kamtakket, kraftigt tårn. Kirken er dog først og fremmest Grundtvigs kirke, og hans fødested, den firlængede præstegård med digterens mindestuer, ligger side om side med kirken.

Bygningen er opført af rå - og kløvede kampesten med enkelte detaljer ved vinduer og døre i kalkstenskvadre. Tilbygninger er alle opført af mursten.

Billede af Udby Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er højt placeret i udkanten af landsbyens sydlige del. Trods den høje beliggenhed er kirken ikke tydelig i hele landsbyen, hvor kun den nærmeste bebyggelse kan siges at have en egentlig tilknytning til kirken. Fin nærliggende præstegård og en forskelligartet bebyggelse, hvor det gamle vejforløb og gadekær stadig findes.

Fra den meget specielle kirkegård, er der mod syd en flot udsigt mod det lavt liggende landskab helt hen til Ambjerg skov og fra kirkegårdens store bakke mod vest, er der en fantastisk udsigt over landskabet.

Billede af Udby Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er ligger i et bakket landskab med mange levende hegn. Kirken ligger på det højeste sted i området med terrænet skrånende mod syd. Den nærliggende motorvej mod øst påvirker hele området og udgør en markant landskabelig barriere.

Den store bakke på kirkegården mod vest, hindrer den direkte kontakt til det omgivende landskab, men muliggør derimod en fantastisk udsigt fra kirkegården. Mod nord og nordvest opleves kirken også at have en tilknytning, hvor terræn og plantage fastsætter afgrænsningen.

Kirken ses flere steder fra, men er tydeligst fra syd, hvor bilisterne fra motorvejen får et meget fint indblik. Den massive beplantning syd for kirken hindrer kontakten til hele det sydvestlige landskab, men er samtidig med til at fremhæve kirken ved indblik fra sydøst.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkegården specielle udseende samt de store åbne dyrkningsarealer sydøst og nordvest for kirken. Ved fjernelse af beplantning syd for kirken vil der kunne opnås en langt større fjernvirkning.