Spring til indhold

Stege Kirke

Lolland-Falster Stift
02.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Stege kirke virker helt som en gotisk munkestensbygning, men i skibets vestlige afsnit og i tårnets underdel indgår der en væsentlige del af en senromansk teglstensbygning fra første halvdel af 1200-tallet. I øvrigt består kirken af et korparti fra ca. 1525, der slutter sig til et skib fra omkring første halvdel af 1400-tallet, mens vestpartiet (med den romanske kerne) er fuldført senest 1494. Tårnet er fra samme tid. Sakristi er fra 1907-09.

Billede af Stege Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken ligger midt i den gamle bydel med tæt tilknytning til torvet mod øst og havnen mod sydvest. Kirken ligger højt placeret i forhold til havneområdet og er meget synlig i bydelen.

Kirken spiller en central rolle for oplevelsen af byen, hvor kirken markerer byens placering i forhold til Stege Bugt og indsejlingen til Stege Nor. 

Billede af Stege Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken ligger i Stege by og har ikke direkte kontakt med det åbne land. Kirken kan dog ses over store dele af det østlige Stege Bugt og i Stege Nor, og har derfor stor fjernvirkning over vand.

Kirkens kan ses mod nordvest over Stege Bugt, hvor kirken bl.a. er tydelig fra Nyord. Mod syd og øst kan kirken ses i Stege Nor og i områderne ned til Noret.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Ingen

Særlige karakteristika

Kirken har markant betydning for oplevelsen af byen placering og orientering mod vandet.