Spring til indhold

Ørslev Kirke

Roskilde Stift
31.07.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Ørslev kirke, der står helt i røde munkesten, består af senromansk kor og skib fra 1200-tallet med en lidt senere vestforlængelse. Sengotiske tilføjelser – tårn i vest, våbenhus og et lille sakristi fra 1700-tallet.

Billede af Ørslev Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er højt placeret syd for en befærdet vej. Kirkens markante røde kirkegårdsmur gør anlægget meget tydeligt i de nærmeste omgivelser, men muren afskærer samtidig for en integration af kirke og landsby.

Det er kun fra de allernærmeste omgivelser at kirken opleves, specielt fra den øst-vest gående hovedvej. Så snart den besøgende kommer et lille stykke væk fra kirken ses denne ikke mere.

Nord for kirken er store træer placeret mellem vej og kirkegårdmur. Denne beplantning på ydersiden af muren er med til at formidle skalaen mellem den høje, og meget markante, kirkegårdsmur og vejen.

Fra kirkegården er der stort set ikke noget udsyn mod landskabet.

Billede af Ørslev Kirke - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er højtbeliggende i et kuperet landskab med skove mod nord og syd. Kirken har en meget begrænset fjernvirkning mod nord hvor et stort drivhus, samt to større gårde, tager en stor del af opmærksomheden. Kirken tilknytning til landskabet mod nord er dog alligevel tydelig.

Mod syd hindrer bebyggelse og beplantning samt et terrænfald, at kirken har et nært samspil med landskabet. Mod øst og vest hindrer bebyggelse en nærmere kontakt til det omgivende landskab.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirken henvender sig primært til de nære omgivelser og har en begrænset fjernvirkning. Det er vigtigt at bevare beplantningen på ydersiden af kirkegårdsmuren mod nord.