Spring til indhold

Kastrup Kirke

Roskilde Stift
13.08.2003
Beskrivelse af billeder

Kirkeanlægget

Kastrup kirke er en hvidkalket og teglhængt bygning, der består af romansk kor og skib med tre gotiske tillbygninger- vesttårn, våbenhus og sakristi. Den romanske bygning er rejst af små kampesten med tilhugne hjørnekvadre af granit.

Billede af Kastrup Kirke - nærvirkning

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)

Kirken er placeret nord for byen, med parcelhuse som nærmeste nabo på den anden side af vejen. Parcelhusene har arkitektonisk ikke den store tilknytning til kirken, men vejen imellem adskiller indtrykkene, således at kirken opleves som næsten fritliggende.

Der er en exceptionel flot udsigt mod øst, men også mod nord og vest er den visuelle kontakt til landskabet betydelig.

Billede af Kastrup Kirke  - fjernvirkning

Kirken og Landskabet (Fjernvirkning)

Kirken er højt beliggende i et meget sammensat landskab ,med mange levnede hegn, byer og skov. Jernbanen og hovedvejen mod vest påvirker oplevelsen af kirkens placering i landskabet. Kirken henvender sig klarest mod øst, hvor de lavtliggende arealer er med til at fremhæve kirkens høje placering.

Mod nord danner tæt beplantning afgrænsningen af fjernvirkningen, mod vest og syd er det by og jernbane, mens det mod øst alene er afstanden, samt et højspændingsanlæg, der er afgørende for hvor langt kirken har fjernvirkning.

Der er flere gode indblik til kirken, hvor især kigget fra hovedvejen mod Vordingborg og fra toget kan opleves af mange mennesker. Den hvide kirke syner godt i landskabet og har en stor fjernvirkning.

Eksisterende kirkeomgivelsesfredninger

Fredningsdokument

Særlige karakteristika

Kirkens tilknytning til de åbne områder nordvest og øst for kirken.