Spring til indhold

Bevarende Lokalplaner

Både fredninger og bevarende lokalplaner har til formål at sikre, at særprægede og bevaringsværdige bygninger forbliver i det danske gadebillede.
Myndighedskompetencen for fredninger ligger hos Kulturstyrelsen, mens det er kommunerne, der vedtager de bevarende lokalplaner.

Lokalplanen giver kommunen mulighed for nærmere at beskrive og regulere, hvilke kulturarvsværdier der skal sikres for eftertiden, og i hvilket omfang disse kan ændres, ombygges eller indgå i en større omdannelse.

Lokalplanen kan beskrive bevaringsværdierne og dermed give offentligheden, herunder ejere,  bedre forståelse for disse og deres bevaring.

Lokalplansprocessen sikrer, at offentligheden bliver inddraget i debatten om, hvilken del af kulturarven, der skal bevares, og i hvilket omfang.

Bevarende lokalplaner i Vordingborg Kommune